Pamiętamy o tych, którzy odeszli


Wolontariusze SK Caritas zorganizowali akcję sprzątania cmentarza parafialnego i cmentarza ewangelickiego. W ten sposób postanowili uczcić pamięć tych, którzy odeszli. Usunęli liście z opuszczonych grobów oraz wyrwali chwasty. Po uporządkowaniu cmentarza zostały zapalone znicze na opuszczonych grobach i odmówiona modlitwa za zmarłych.

SK Caritas
Copyright © 2019 Edyta Kaczmarek-Krystkowiak