Oddział przedszkolny
Koła zainteresowań
Konkursy szkolne
Archiwum

Historia Szkoły

Powstanie szkolnictwa powszechnego we Władysławowie datuje się od 1860 roku. Szkołę tę otwarto w prywatnym domu. Pierwszym nauczycielem był Berent (imię nie zostało napisane), który jak głosi kronika "poszedł na powstanie w 1863 roku i nie powrócił". W 1908 roku pobudowano szkołę. Dzięki pracy i zaangażowaniu kierownika Stanisława Kusiaka (aresztowanego w 1939 roku, zamordowanego w obozie w Gusen) szkoła osiągnęła poziom siedmioklasowej szkoły powszechnej. W 1945 roku spaliło się piętro szkoły, a na wiosnę tego samego roku budynek wyremontowano. 1 września 1945 roku naukę rozpoczęło 326 uczniów.
Obecny budynek Szkoły Podstawowej we Władysławowie (powiat turecki, woj. wielkopolskie) został wybudowany i oddany do użytku w roku 1965. W wyniku reformy oświaty w 1999 roku powołano Zespół Szkół we Władysławowie, który obejmował: Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego wraz ze szkołami filialnymi w Małoszynie, Międzylesiu i Polichnie oraz gimnazjum.
1 września 2005 roku, zgodnie z decyzją władz samorządowych, Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego funkcjonująca dotąd w ramach Zespołu Szkół we Władysławowie, stała się samodzielną placówka oświatową. Uczęszcza do niej 355 uczniów, zatrudnionych jest 36 nauczycieli.
W 2015 roku Szkoła Podstawowa i Gimnazjum decyzją Samorządu Gminy Władysławów zostały połączone w Zespół Szkół. Natomiast w wyniku reformy szkolnictwa z 2017 roku Zespół Szkół we Władysławowie został przekształcony w ośmioletnią Szkołę Podstawową w ramach której do czasu wygaśnięcia funkcjonowały też klasy gimnazjalne.


Dzieje szkoły we Władysławowie - publikacja
Copyright © 2019 Edyta Kaczmarek-Krystkowiak