Oddział przedszkolny
Koła zainteresowań
Konkursy szkolne
Archiwum

Dyrekcja

mgr Urszula Maciejewska - dyrektor szkoły

mgr Agnieszka Płoszaj - wicedyrektor szkoły

mgr Magdalena Wysocka - wicedyrektor szkoły

Copyright © 2019 Edyta Kaczmarek-Krystkowiak