Oddział przedszkolny
Koła zainteresowań
Konkursy szkolne
Archiwum

Wzorowi uczniowie

Tradycją naszej szkoły jest wręczenie „Tarczy Wzorowego Ucznia” uczniom klas IV-VIII, którzy uzyskali średnią ocen 5,0 i więcej i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Wyróżnienie to przysługuje tylko jeden raz w ciągu całego etapu edukacyjnego.
Copyright © 2019 Edyta Kaczmarek-Krystkowiak