Zdalne nauczanie

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
DYREKTOR SZKOŁY PRZEKAZUJE INFORMACJE DLA UCZNIÓW RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWIE ZDALNEGO NAUCZANIA
INFORMACJA DLA UCZNIA i RODZICA- MOżLIWOŚĆ ZDALNEGO MONITOROWANIA OCENIANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW
PRAKTYCZNE PORADY JAK ORGANIZOWAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ
ORGANIZACJA DZIECIOM WARUNKÓW DO NAUKI W DOMU
JAK ZADBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO W SIECI?
Zarządzenie nr 4 z dnia 25 marca 2020 roku
ZARZĄDZENIE Nr 5 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szkole Podstawowej we Władysławowie z dnia 30.03.2020
ZARZĄDZENIE Nr 6 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szkole Podstawowej we Władysławowie z dnia 10 kwietnia 2020 roku
Deklaracja uczęszczania dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze od 25 maja
Haromonogram konsultacji dla klas VIII Szkoły Podstawowej we Władysławowie
ZARZĄDZENIE NR 8 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ z dnia 25 maja 2020r.
Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19
PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19
Konsultacje uczniów z nauczycielami od 01.06.2020r. do 05.06.2020r. w Szkole Podstawowej we Władysławowie
Zarządzenie nr 9/ 2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku
Załączniki do zarządzenia z 15 czerwca 2020 roku

Rok szkolny 2020/2021


Rok szkolny 2021/2022

Copyright © 2019 Edyta Kaczmarek-Krystkowiak