Oddział przedszkolny
Koła zainteresowań
Konkursy szkolne
Archiwum

Nauczyciele

 • Małgorzata Chojecka - religia;
 • Barbara Drzewiecka -edukacja wczesnoszkolna;
 • Maria Grabarczyk - edukacja wczesnoszkolna;
 • Grzegorz Grzelak - wychowanie fizyczne;
 • Katarzyna Grzelak - nauczyciel wspomagający;
 • Małgorzata Grzymska - matematyka, informatyka;
 • Anna Jońska-Choinka - chemia, wychowanie do życia w rodzinie;
 • Edyta Kaczmarek-Krystkowiak - matematyka, informatyka;
 • Elżbieta Kałużna -edukacja wczesnoszkolna;
 • Aneta Kaźmierczak - język angielski;
 • Małgorzata Karska - logopeda;
 • Anna Cichoń- biologia;
 • Iwona Kasprzak - edukacja wczesnoszkolna;
 • Alicja Kaszyńska - pedagog;
 • Wiesław Kulig - historia;
 • Marzanna Kulig - religia,
 • Aleksandra Kujawa - pedagog specjalny;
 • Katarzyna Knebel - język angielski;
 • Aleksandra Lubik - biblioteka;
 • Beata Maciaszek - matematyka; informatyka;
 • Magdalena Michalak-Zielińska - język polski;
 • Agnieszka Majda - wychowanie fizyczne;
 • Ewa Nowak - język polski;
 • Aldona Początek - wychowanie fizyczne;
 • Agnieszka Płoszaj - edukacja wczesnoszkolna;
 • Anna Płóciennik - historia, WoS, język polski;
 • Monika Poturała - nauczyciel wspomagający;
 • Arleta Rajczyk - edukacja wczesnoszkolna;
 • Małgorzata Skompska - przyroda, chemia, matematyka;
 • Karolina Sobierajska - język angielski;
 • Ewa Sosińska - edukacja wczesnoszkolna
 • Ewa Szczecińska - edukacja wczesnoszkolna;
 • Iwona Szymczak - wychowawca świetlicy;
 • Mirosława Szrama - przyroda, geografia;
 • Renata Świątczak - świetlica;
 • Małgorzata Suchanek - pedagog;
 • Sławomira Urzędowska - edukacja wczesnoszkolna;
 • Ewa Witaszczyk - muzyka;
 • Magdalena Wysocka - dyrektor, język polski;
 • Urszula Wysocka - język polski, historia;
 • Bartłomiej Wiśniewski - wychowanie fizyczne;
 • Maria Zając - fizyka, informatyka;
 • Martyna Zając-Andrzejewska - technika, informatyka;
 • Dorota Zasada - wychowanie fizyczne; plastyka;
Copyright © 2019 Edyta Kaczmarek-Krystkowiak