Rekrutacja

Zapisy do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej we Władysławowie na rok szkolny 2022/2023 trwają od 03.03.2022r. do 23.03.2022r.
Liczba miejsc: 50
Zapisy do I klasy Szkoły Podstawowej we Władysławowie na rok szkolny 2022/2023 trwają od 01.03.2022r. do 22.03.2022r.
Liczba miejsc: 70

Wnioski rodziców / prawnych opiekunów o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 można pobrać ze strony internetowej szkoły http://www.sp.wladyslawow.pl/, z zakładki REKRUTACJA lub z sekretariatu szkoły.

Wnioski w wersji papierowej należy składać do sekretariatu szkoły (budynek A) od ulicy Jagiellońskiej 1B.
Dyrekcja szkoły

Copyright © 2019 Edyta Kaczmarek-Krystkowiak