Rekrutacja

Do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej we Władysławowie w postępowaniu rekrutacyjnym zostały przyjęte wszystkie dzieci, zgłoszone przez rodziców poprzez złożenie "Wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego". Liczba przyjętych dzieci - 25.
Dyrekcja szkoły

Copyright © 2019 Edyta Kaczmarek-Krystkowiak