Historia Programu
Program Szkoła Promująca Zdrowie realizowany jest w Polsce od 1991r. Rozpoczął się od projektu pilotażowego, zainicjowanego przez WHO/EURO, realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Program rozwijał się najpierw w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, a od 1 stycznia 2008r. w Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie - SHE. Polska została członkiem tej sieci jako jeden z pierwszych ośmiu krajów.

Definicja Szkoły Promującej Zdrowie
Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:
 • dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
 • podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi,
 • tworzeniu zdrowego środowiska.
Standardy
Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:
 1. Pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.
 2. Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający:
  • uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej
  • skuteczności i długofalowości działań.
 3. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.
 4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający:
  • osiąganiu satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników,
  • zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
  • uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.
 5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.
Rok szkolny 2018/2019Rok szkolny 2019/2020
Copyright © 2019 Edyta Kaczmarek-Krystkowiak