Akcja Sprzątanie Świata 2019


Nie śmiecimy, sprzątamy, zmieniamy - takie hasło towarzyszyło tegorocznej akcji Sprzątanie świata, w przebieg której chętnie włączyli się uczniowie naszej szkoły. Tradycyjnie uczniowie klas szóstych z wychowawcami (p. Beatą Maciaszek i p. Edytą Kaczmarek-Krystkowiak) i klas I - III porządkowali pobliskie tereny. Uczniowie klas piątych oraz członkowie kółka biologicznego prowadzonego przez panią Teresę Kozłowską próbowali odpadom nadać nowe życie, tworząc z nich ciekawe przedmioty. Starsi uczniowie tworzą prace plastyczne związane z tegorocznym hasłem.
Dziękujemy pracownikom UG za pomoc w przebiegu akcji.

Małgorzata Skompska


Copyright © 2019 Edyta Kaczmarek-Krystkowiak