Ślubowanie uczniów klas pierwszych


10 października 2019 roku był szczególnym dniem dla pierwszoklasistów. W tym dniu w obecności zaproszonych gości i rodziców 51 uczniów zostało oficjalnie przyjętych w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie.

Uczniowie zaprezentowali piękny program artystyczny. Uroczystość rozpoczęto polonezem zatańczonym przez pierwszaków, następnie dzieci śpiewały, recytowały wiersze i odpowiadały na pytania zadawane przez bajkowego “Króla Ołówka”.

Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów. Przedstawiciele klas złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Aktu pasowania dokonała pani dyrektor Urszula Maciejewska. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale i słodkie rożki.

Po tak doniosłej chwili głos zabrała pani dyrektor, która życzyła najmłodszym ciekawości świata, satysfakcji ze zdobywania wiedzy oraz dużo radości w każdym dniu nauki. Kilka ciepłych słów skierowały do uczniów przewodnicząca Rady Rodziców i jedna z mam. Miłym zakończeniem tej uroczystości były wspólne fotografie.


Red. Wychowawcy klas I
Copyright © 2019 Edyta Kaczmarek-Krystkowiak