Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe


Uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego brali udział w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 uzyskując tytuł Laureata i Finalisty Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych zorganizowanych przez Wielkopolskie Kuratorium Oświaty w Poznaniu dla uczniów szkół podstawowych. Laureaci konkursu są zwolnieni z egzaminu Ósmoklasisty z przedmiotu, który objęty jest egzaminem, oraz otrzymują najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

Julianna Rydelska - Laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego
Michał Maciaszek - Laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
Michał Maciaszek - Finalista Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego

Julce i Michałowi serdecznie gratulujemy. Życzymy powodzenia w szkole średniej i rozwijanie swoich talentów na coraz wyższym poziomie.

Zaświadczenie uzyskania tytułu Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego
Zaświadczenie uzyskania tytułu Laureata Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
Zaświadczenie uzyskania tytułu Laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego

Copyright © 2019 Edyta Kaczmarek-Krystkowiak