Szkoła
Koła zainteresowań
...
Księga gości
 
Logopeda
"Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa..."
Juliusz SłowackiGodziny pracy logopedy mgr Małgorzaty Karskiej
 • PONIEDZIAŁEK

 • WTOREK

 • ŚRODA

 • CZWARTEK

 • PIĄTEK
Nauczyciel logopeda prowadzi zajęcia pozalekcyjne - kółko teatralne: teatr "Władek".

Umiejętność poprawnego mówienia jest bardzo istotna w życiu każdego człowieka. Nawet najmniejsze wady wymowy mogą w dużym stopniu wpłynąć na los każdego z nas. Zablokują nam po prostu drogę do zdobycia atrakcyjnych zawodów, gdyż mowa jest istotnym składnikiem autoprezentacji.
Nienaganna i czysta wymowa jest niezbędnym czynnikiem, który pomaga znaleźć pracę w zawodzie dziennikarza, aktora, nauczyciela czy piosenkarza. Rzecz jasna najważniejsze jest, żeby umieć swoje myśli sformułować prosto i zrozumiale. Jednak nawet najlepszy mówca nie osiągnie swych celów bez umiejętności poprawnej artykulacji.
Kim jest logopeda?
To terapeuta pomagający dzieciom, młodzieży, a nawet dorosłym usuwać i korygować zaburzenia mowy, takie jak np.: seplenienie, nieprawidłowa artykulacja głoski r, jąkanie, mowa bezdźwięczna.
Zadaniem logopedy jest:
 • zapobieganie zaburzeniom mowy (profilaktyka),
 • rozpoznawanie wad wymowy (diagnoza),
 • usuwanie ich w trakcie terapii logopedycznej.
Dlaczego w szkole potrzebna jest pomoc logopedy?
Wstępując w progi szkolne, każde dziecko powinno już mówić prawidłowo wszystkie głoski. Wszelkie zniekształcenia w wieku szkolnym traktowane są już jako wady wymowy i wymagają natychmiastowej terapii. Wady mowy u dzieci w wieku szkolnym samoistnie nie znikną! Czasami dziecko prawidłowo wymawia wszystkie głoski, ale w mowie spontanicznej zniekształca je lub zamienia. W takiej sytuacji terapia logopedyczna również jest niezbędna. Dziecko często pisze tak jak mówi, z czego wynikają trudności w pisaniu. Logopeda pomoże dzieciom wywołać i utrwalić głoski, z którymi jest problem.
Jaka jest rola rodziców?
Rodzice współpracują z logopedą. Nawet kilkuminutowe, systematyczne ćwiczenia rodziców z dzieckiem, będą wielką pomocą, przyspieszą i utrwalą efekty pracy dziecka.
Od czego zależy czas trwania terapii logopedycznej?
 • od rodzaju zaburzenia,
 • od rozległości deficytów,
 • od wieku dziecka, w którym zgłoszono je na terapię,
 • od współpracy z rodzicami,
 • od systematyczności w ćwiczeniach z dzieckiem.
Od czego zależy skuteczność terapii logopedycznej?
 • od rodzaju wady wymowy,
 • od sprawności aparatu artykulacyjnego,
 • od prawidłowej kompleksowej diagnozy,
 • od systematyczności w uczęszczaniu na zajęcia logopedyczne i ćwiczeń zadanego materiału w domu,
 • od wczesnego rozpoczęcia terapii,
 • od aktywnego i świadomego udziału zarówno rodzica jak i dziecka w terapii.
Kto wspomaga logopedę w pracy?
 • Psycholog - określa poziom rozwoju wszystkich funkcji poznawczych i rodzajów deficytów.
 • Ortodonta - bada budowę zgryzu i ustala program ewentualnego leczenia - ćwiczenia, zabiegi.
 • Laryngolog - bada budowę jamy ustnej, nosowej, pomaga usunąć problemy z oddychaniem (trzeci migdał, skrzywiona przegroda, katar, polipy), podcina wędzidełko, bada słuch.
 • Foniatra - diagnozuje ewentualne problemy z głosem i ustala rodzaj leczenia.
 • Pedagog - bada poziom umiejętności szkolnych dziecka: pisania, czytania, rozumienia przeczytanych treści oraz podejmuje pracę w celu wyrównania tych umiejętności.
 • Pediatra - służy rodzicowi pomocą w dotarciu do wszystkich wyżej wymienionych specjalistów.
Wady wymowy u dzieci są często przyczyną kłopotów w nauce. Nieprawidłowa wymowa przyczynia się do trudności w czytaniu i pisaniu. Uczniowie z wadami wymowy stają się z czasem małomówni, nieśmiali, mają problemy z nawiązywaniem pozytywnych kontaktów z rówieśnikami. Dlatego w przypadku zaobserwowania nawet najmniejszych zaburzeń mowy u dziecka należy skontaktować się z logopedą, gdyż te nieznaczne trudności, jeśli nie są usunięte w porę, utrzymują się jako wady wymowy. Im wcześniej podejmuje się działania w tym kierunku, tym większa szansa powodzenia i krótszy okres terapii.

Opiekun: Małgorzata Karska

 
Copyright ©2008 Edyta Kaczmarek