Szkoła
Koła zainteresowań
...
Księga gości
 
Biblioteka
W ramach projektu Multimedialne Centa Informacji Naukowej nasza szkolna biblioteka została wyposażona w sprzęt komputerowy. Całe wyposażenie zostało sfinansowane przez ESF... (więcej)
   


AKTUALNOŚCI
Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2010/2011
Nauczyciel bibliotekarz oprócz kółka tanecznego zaprasza chętne dzieci na - zbiórkę Gromady Zuchowej we wtorki o godz. 15.30-16.30
Na zbiórkach świetnie się bawimy, poznając przy tym cechy dobrego zucha. Uczestniczyliśmy już w ognisku integracyjnym, odwiedziliśmy miejsca pamięci narodowej. Poznaliśmy wiele pląsów, zabaw i kilka piosenek zuchowych. Przed nami zuchowe andrzejki i wiele innych atrakcji.
Oprócz zajęć dodatkowych przy bibliotece działa Koło Przyjaciół Książki. Aktualnie dzieci przygotowują się do obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia. Dzień ten obchodzony będzie w szkole dnia 25 listopada.
Bardzo proszę o przygotowanie przez klasy I-III następujących prac:
Klasy pierwsze przygotują "Dowolny prezent dla misia"
Klasy drugie napiszą własny "Wiersz o misiu"
Klasy trzecie wykonają "Misiową książeczkę" z własną bajką o misiu.
Dodatkowo tego dnia można wziąć do szkoły pluszowego swojego misia, ulubioną książeczkę o misiu wesołą urodzinową czapeczkę , piszczałkę, kokardkę itp.
GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:
 • PONIEDZIAŁEK 7.30-14.30
 • WTOREK 7.30-14.30
 • ŚRODA 7.30-13.00
 • CZWARTEK 7.30-13.00
 • PIĄTEK 7.30-13.00
W GODZINACH PRACY BIBLIOTEKI FUNKCJONUJE CENTRUM MULTIMEDIALNE

Zajęcia dodatkowe

  WTOREK
 • 14.30-15.30 KÓŁKO TANECZNE
 • 15.30-16.30 GROMADA ZUCHOWA

Zadania biblioteki:
Biblioteka pełni rolę szkolnego centrum edukacji i informacji;

Cele bieżące:
 • biblioteka rozwija zamiłowania i zainteresowania czytelnicze uczniów;
 • uczy młodzież aktywnego odbioru kultury lokalnej, regionalnej i państwowej;
 • kultywuje tradycje narodowe kraju, regionu, miasta i szkoły;
Cele pośrednie:
 • biblioteka kształtuje umiejętności uczniów w zakresie poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł i umiejętnego korzystania z technologii informacyjnej i mediów;
 • wyrabia nawyki samokształcenia na dalszych etapach edukacji szkolnej;
Zadania nauczyciela bibliotekarza:
 • gromadzenie, opracowanie, konserwacja i selekcja zbiorów;
 • tworzenie i modernizacja warsztatu informacyjno-wyszukiwawczego biblioteki;
 • udostępnianie zbiorów (do domu i na lekcje) oraz podejmowanie innych działań na rzecz rozwijania zamiłowań i zainteresowań czytelniczych uczniów dbając o ich indywidualizację;
 • planowanie, organizowanie i przeprowadzanie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
 • doskonalenie warsztatu swojej pracy;
 • umożliwienie czytelnikom korzystania ze zbiorów multimedialnych;
 • dostosowanie biblioteki do nowoczesnych wzorców;
Dokumenty

Opiekun: Iwona Kasprzak

 
Copyright ©2008 Edyta Kaczmarek